Provozní řád veřejného bruslení

Provozní řád pro veřejné bruslení na Zimním stadionu v Olomouci

Tento provozní řád slouží k dodržování a zajišťování pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků veřejného bruslení na ZS v Olomouci.

 1. Vstup na veřejné bruslení je povolen pouze s platnou vstupenkou nebo jiným platným povolením vydaným HCO, které je předloženo zaměstnancům vykonávajícím v té době službu u vchodu.
 2. Počet návštěvníků veřejného bruslení je limitován počtem 300 návštěvníků.
 3. Ze vstupu do ZS na veřejné bruslení se vylučují všechny osoby, které jsou v podnapilém stavu.
 4. Návštěvníci veřejného bruslení dbají pokynů pořadatelské služby vykonávající dozor na ledové ploše. V případě neuposlechnutí pokynů budou návštěvníci vykázáni z veřejného bruslení bez náhrady vstupného.
 5. Je zakázáno bruslit v protisměru, hrát na honěnou, házení sněhem atd.
 6. Je zakázáno bez bruslí vstupovat na ledovou plochu.
 7. Je zakázáno kouření v celém areálu ZS.
 8. Návštěvníci veřejného bruslení provozují tuto činnost na vlastní riziko.
 9. Za poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu, nenese vedení ZS žádnou odpovědnost. V případě zranění bude poskytnuta první pomoc u pořadatelské služby.
 10. Návštěvníci veřejného bruslení jsou povinni dodržovat pořádek ve všech prostorách ZS.
 11. Návštěvníci jsou povinni po ukončení veřejného bruslení ukázněně opustit prostor ledové plochy a zimního stadionu.
 12. Pořadatel veřejného bruslení neručí za odložené věci návštěvníků veřejného bruslení.

Vedoucí Zimního stadionu